Ürün Tasarımı Öğrenimi

Evet eğitim.. Sanat eğitiminde en çok dikkat edilen konulardan biri sanatçı adayının kendi kimliğini bulmasına alan oluşturmaktır. Ona ne yapması gerektiğini emretmek yerine olasıllkların varlığını görmesini sağlamak ve edinimlerin aktarılmasıyla da bu olasılıklar içerisinde seçme, karar verme gibi anlardan en az zararla  çıkmasını sağlamaktır. Çok mu idealist geldi ..) Bence değil. Çünkü ben tasarımcı adayını çizebilme yeteneğinden ayrı düşünemiyorum. Ve bu şekilde düşünenlerin oluşturduğu bir eğitim sisteminden yanayım. Bu nedenle de aktaracağım eğitim - öğrenim tarzı yanlı görülebilir. Görülsün .. Bakalım bizim baktığımız yanda neler oluyor.

Sınav..

Öncelikle öğrenciler aday oldukları eğitime yetenek sınavı ile alınıyorlar. Binlerce öğrenci başvuruyor ve 15-20 cıvarında arkadaşımız eğitime kabul ediliyor. Bu sınav hakkında yanlış bilinen şeylerden en önemlisi iyi resim çizebilenin geçtiği şeklinde. Oysa çoğunlukla aksi olmaktadır. ressam olmak için başka, tasarımcı olmak için başka niteliklerin ortaya çıkarılması gerekmektedir. İki sistem de tüm sanat dalları gibi toplumdan, çevreden, insandan beslenir ama en önemli fark, sonuçlarında ve sonuca ulaşmadaki aşılan yollarda gerekli olan paylaşımdadır. Resim, heykel gibi alanlarda gerçeği aramanın ve işte budur diye önerebilmenin bedelini iyisiyle kötüsüyle sanatçısı alır veya öder. Ama bir endüstriyel ortamda sistemin önemli parçası olarak var olacaksanız, bence diyebileceğiniz anların çok ama çok küçük anlar olarak karşınıza çıkabileceğini bilmelisiniz. İşte iki ayrı yaşam biçimi olan bu çok büyük fark, öğrenci seçiminde etkildir. Yani zannedildiği gibi "neredeyse bire bir benzetmiş" dedirten çizimler öncelikli değildir. Ayrıca öğrenci arkadaşlar zaten 4 yıllık eğitim boyunca meslekleri gereği olan çizimin eğitimini alacaklar. Eli belli bir şablona takılı kalmış bir adayı yeniden yoğurmak daha da zor olmaktadır.  Bu nedenle öğrenci adaylarının kendilerini en iyi ifade ettiklerine inandıkları çizimlerle sınavdan ayrılmalarını öneririm.

Özellikle ilk yarıyıl öğrenci psikolojik olarak kısa bir şok geçirir. Ezbere dayalı bir eğitimden çıkıp öğrenimin gerekli olduğu bir sisteme girdiğini farkedemez. Ama öğrenci sayısının azlığı, öğretmenin öğrenciye ayırabileceği zamanın çokluğu anlamına gelir. Bu nedenle de ilk şok dönmei hızla atlatılabilir. Zaten bolca verilen ödev de fazla düşünmesine fırsat tanımaz. )

Bu iki dönmede temele tasarım dersleri alınır. Tasarım ortamında teknik çizim el çizimi kadar önemlidir. Bu nedenle de tasarı geometri, teknik resim ve perspektif dersleri ilk dönemde karşımıza çıkacaktır. Gerçekten çok önemlidirler çünkü tasarlanan objelerin insan çevre ilişkileri içinde ölçeklendirilmiş olarak görülmesi gereği vardır. Hedef uygulanabilir olmasından çok tasarlanırken gerçeklerin göz ardı edilmemesini sağlamaktır. 30 cm boyunda dolma kaleminiz veya iki elle kaldıramayacağınız bir saç kurutma makineniz olsun istemezsiniz sanırım.

Tasarıma giriş dersi öğrencinin 3. yarı yıl da almaya başlayacağı proje çalışmalarına ilk adımların atılmasını sağlar. Tasarım hakkındaki temel kavramlardan, proje paftasının boyutlarına kadar pek çok konu, teorik, atölye  ve odevli uygulama şeklinde bir eğitimle öğrenciye aktarılır. özellikle bu derste öğrenci bir tasarımcı olarak kendini toplum içinde ifade etmesi gerekliliğinide kavrayacaktır. Analiz ve sentezlerle daha önceki projeler üzerinde çözümlemeler ve çıkarım testleri yapılır. Önerilerin altının nasıl doldurlacağı, pafta düzenininin genel bilgileri yine bu derse işlenir. İlk tasarım denemeleri ve redesign ( yenileme ) çalışmaları ile pekiştirilir.  

Anlatım teknikleri dersi ise, anlama ve anlatmanın temelleri hedefler. Tasarımcı adayının gelecek yıllarda konuşacağı mesleki dildeki arayüzün tasarımını yapabilmesini planlar. Çizgi , renk, kompozisyon, algılama , oranlama ve sıralama gibi uygulamaların yanısıra. Kavramları anlama  başka kavramlarla birlikte kullanma, kavramlardan çizgiye geçiş gibi kavramsal kurgulama çalışmaları hem teorik hemde uygulamalı olarak çalışılır. Atölye tipi dersler birlikte yapılıan derslere dönüşmüştür. bir öğrenci için yapılan eleştirler diğerleri içinde geçerli olabileceği için herkes eleştiri ortamına katılır ve düşüncelerini paylaşır. son öğrencinin çalışmasının izlenmesine kadar bu şekilde devam eder.

İkinci yılda kavramsal eğitimin yanısıra canlandırma sineması,  sinema dili ve teknikleri, kompozisyon ve alan tasarımı, storyboard ve sunum gibi konularda gelişmelerini hedefleyen bir eğitim programı ile karşılaşırlar. Amaç hem almaya başlayacakları proje dersinde hızlı oluşturmaların sağlamak hem de çalışmalarının bir iletişim ortamında ileti konumuna gelmesini sağlamaktır.

Model yapımı dersinde öğrenci arkadaşlar tasarımlarının gerçek veya ölçekli değiştirilmiş boyutlarında nasıl bir form alacağını test ederler. İlk dönemlerde İşlenmesi kolay malzemlerle basit ürünlerin 3 boyutlu gerçek modellerini hazırlayarak ürün üzerindeki her çizgi ve eğimin formu nasıl etkilediğini en belirgin yöntemle öğrenirler. Üst sınıflarda ise bu modelleme daha özel malzemelerle prototip oluşturmaya kadar ilerler.

Tüm bu aşamalar içinde aldıkları malzeme dersi hem ürünlerini oluşturacak malzemeleri hem de çeşitli malzemelerin farklı ortamlarda davranışlarını öğrenmelerini hedefler

Bilgisayar destekli tasarım dersi model yapımında elde edemeyecekleri sonuçları bilgisayar yazılımlarıyla oluşturmalarını amaçlamaktadır. Bu aşama onları ürünlerin tanıtımı eğitimi gibi konularda canlandırma sinemasının avantajlarını kullanmalarını da sağlayacaktır.

Ergonomi 2. yılda karşılaştıkları en önemli teorik derstir. Tasarım ortamında İnsan-insan, insan-makine, makine-makine ilişkilerinin kavranmasını hedefler. Neden-sonuç ilişkisinde analiz sentez ve çıkarımlar gib tüm çözümleme araçlarının tasarım sürecinde nasıl işletildiğini izleme imkanı tanır.

İkinci sene ara projelerin başladığı dönemedir. Her sene iki yarı yıl olmak üzere diploma projesine kadar toplam 5 proje çalışması gerçekleştirilir. (Yani 2.sene 3. sömestr de başlayan proje dersi, 4. senenin ikinci yarıyılında yani 7. sömestr tamamlanmasıyla biter. Son sömestr olan 8. sömestr diploma dönemidir.) Atatürk ilkeleri ve ink. Tarihi, Elektrik ve optik dersleri yine ikinci yılda alınan eğitimlerdir.

3. sene öğrenci proje dersine ek olarak Bilgisayar Destekli Tasarım II, Trend yönetimi, Tasarımda Sayıal Ortam, Makine Elemanları, Ürün Grafiği derslerini alır.

4. sene ise proje derslerine ek olarak Tasarım haklarının korunması, Pazarlama Ürün geliştirme Tasaımda Ekon. Mod. dersleriyle diplomaya ulaşırlar..